Hội nghị BCH lần thứ 4, Hội Doanh Nhân khóa I, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội nghị đã miễn nhiệm 3 Uỷ viên BCH vì lý do bận công việc, sức khỏe, xin thôi không tham gia và những đồng chí không đóng hội phí theo quy định

Email In PDF.

Hội nghị BCH lần thứ 4, Hội Doanh Nhân khóa I, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội nghị đã miễn nhiệm 3 Uỷ viên BCH vì lý do bận công việc, sức khỏe, xin thôi không tham gia và những đồng chí không đóng hội phí theo quy định.

Hội nghi quyết định bổ sung 03 Đ/c vào BCH:

1)       Đ/c Phạm Chí Đại Giám đốc Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam PVCOMBANK BÌNH ĐỊNH

2)       Đ/c Trần Văn Hạo Tổng giám đốc Công Ty TNHH Đồ Gỗ Phương Nguyên

3)       Đ/c Hàng Văn Nghĩa Tổng giám đốc Công Ty TNHH Quốc Khánh

Tại Hội nghị này đã có nhiều ý kiến tâm huyết của các doanh nhân thành đạt, trao đổi những kinh nghiệm quý về liên doanh, liên kết trong sản xuất – kinh doanh, trong xuất nhập khẩu hàng hóa, trong tổ chức, quản lý doanh nghiệp và những kinh nghiệm trong xúc tiến thương mại thời hội nhập.

Joomlart